انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی فارس در رسانه های اجتماعی


*ارتباط با انجمن در رسانه های اجتماعی*


* سایت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه فارس :

ilisafars.ir

** لینک انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه فارس در واتس آپ:

https://chat.whatsapp.com/JyflLlW0Cn2FcuW4gbWHr7

*** لینک انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه فارس در اینستاگرام:

ilisafars@

تمامی حقوق مطالب محفوظ است