سلسله کارگاه های آموزشی مرجع شناسی

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس و مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می کنند:

سلسله کارگاه های آموزشی مرجع شناسی

گام اول: اصول و مهارتهای ارتباطی ، پنج شنبه 22/4/96 ساعت 11-9

گام دوم: منابع چاپی و الکترونیکی: تشابهات و وجوه افتراق، یکشنبه 25/4/96 ساعت 12-9

گام سوم: آشنایی با منابع دسترسی آزاد  ، سه شنبه 27/4/96 ساعت 11-9

مدرسان: جناب آقای نعمت الله جهانفرد و دکتر محمدرضا قانع

مکان: شیراز، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، سالن اندیشگاه

شماره تماس جهت ثبت نام و هماهنگي: سرکار خانم رضایی 32275154 -071

تمامی حقوق مطالب محفوظ است