گزارش برگزاری کارگاه لیب لنسر: کارآفرینی در دنیای اطلاعات

 

اولین کارگاه از سری کارگاه های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس در سال 1396 با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز با عنوان "لیب لنسر: کارآفرینی در دنیای اطلاعات" روز دوشنبه 17 مهرماه 1396 از ساعت 8 الی 18 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز برگزار شد. مدرس این کارگاه جناب آقای مهندس حسین حیدری مدیر عامل محترم شرکت یابش بودند. در نوبت صبح این کارگاه، به مباحث تئوری کارآفرینی و عوامل موفقیت کارآفرینان، همچنین منابع کسب ایده پرداخته شد. در نوبت عصر و پس از نماز و صرف ناهار شرکت کنندگان به گروه های مختلف سه یا چهار نفره تقسیم شدند و هر گروه یک ایده کارآفرینی را با توجه به مباحث نظری و هدایت استاد از مرحله تئوری تا عمل برنامه ریزی کردند و در نهایت برای بقیه شرکت کنندگان ارائه نمودند. در حین ارائه و حتی پرورش ایده های خلاقانه افراد استاد نظرات اصلاحی خود را بیان نموده و افراد را برای تنظیم برنامه اجرایی ایده راهنمایی نمودند. در پایان کلیه شرکت کنندگان این کارگاه را بسیار مفید و کارگاهی واقعی خواندند

تمامی حقوق مطالب محفوظ است