برنامه زمانبندی همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی

 

برنامه زمانبندی همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی

مطابق برنامه زمان بندی همایش ملی دو روزه چشم اندازهای ارتباط علمی که در روزهای 19 و 20 اردیبهشت در شیراز ـ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود بر اساس محورها، همایش دارای چهار پنل می باشد که در هر پنل یک سخنران مدعو در خصوص محور مورد نظر سخنرانی دارد و در هر پنل چهار سخنرانی ارائه می شود. قابل ذکر است که شروع برنامه ساعت 8:30 صبح چهارشنبه می باشد ولی ثبت نام از ساعت 8 آغاز می گردد. علی رغم اینکه همایش تعهدی نسبت به فراهم کردن اسکان شرکت کنندگان گرامی نداشته است ولی با تلاش و پیگیری انجمن شاخه فارس برای آن دسته از شرکت کنندگان که تا امروز ثبت نام کرده اند، اسکان تهیه شده است. شایان ذکر است آن دسته از علاقه مندان که تمایل به شرکت در همایش دارند، می توانند به نشانی http://ilisafars.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. همچنین امکان ثبت نام حضوری در محل همایش نیز فراهم می باشد. بدیهی از این تاریخ امکان فراهم نمودن اسکان از طرف همایش وجود ندارد.

 

دکتر حسن مقدس زاده

دبیر اجرایی همایش


برنامه همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی

ثبت نام: 8 تا 8:30

برنامه افتتاحیه: صبح چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397

زمان

تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران

8:30 تا 8:35

خیر مقدم ریاست مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس جناب آقای دکتر کوروش کمالی سروستانی

8:35 تا 8:45

گزارش دبیر علمی همایش و رئیس هیئت مدیره انجمن شاخه فارس جناب آقای دکتر محمدرضا قانع

8:45 تا 8:55

سخنرانی سرکار خانم دکتر شیما مرادی، عضو هیئت علمی شورای سیاستگذاری عتف

8:55 تا 9:05

پیام ویدئویی دکتر گلوریا پرز سالمرون، رئیس ایفلا

9:05 تا 9:15

 

صبح چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397

پنل شماره 1

محور1: چشم انداز آینده و آینده پژوهی در ارتباط علمی

محور2: نظریه های ارتباط و توسعه علمی

اعضای پنل: دکتر عبدالحسین فرج پهلو (رئیس پنل)، دکتر ملیحه نیک کار، آقای ابراهیم عمرانی، دکتر مهرناز خراسانچی و دکتر مظفر چشمه سهرابی

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر رحمت الله فتاحی (سخنران کلیدی)

نقش آفرینی ابرقدرت های علمی در ارتباطات علمی و انفعال کشورهای در حال رشد: چشم انداز آینده

9:20 تا 9:50

دکتر بهزاد نصیرپور و ماندانا حیاتی

بررسی ارتباطات علمی در منابع انسانی از طریق سنجش مرکز کنترل شناختی و هویت سمبولیکی ارتباط جمعی (مطالعه موردی: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس)

9:50 تا 10:10

ماندانا حیاتی و دکتر بهزاد نصیرپور

بررسی ارتباطات علمی در منابع انسانی از طریق سنجش ارتباط استعداد تکنولوژیکی مشارکتی با حافظه فونولوژیکی (مطالعه موردی: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس)

10:10 تا 10:30

پگاه تاجر، دکتر عبدالرسول جوکار، دکتر سید مصطفی فخر احمد، دکتر هاجر ستوده و دکتر علیرضا خرمایی

واکاوی ارتباطات علمی با تحلیل فراگفتمان بافتارهای استنادی: یک مطالعه پایلوت برای مقالات علم اطلاعات

10:30 تا 10:50

دکتر فریده عصاره و فرزانه قنادی نژاد

موانع و راهکارهای ارتباطات علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی حوزه­ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

10:50 تا 11:10

پذیرایی و بازدید از پوسترها

11:10 تا 11:40

 

صبح چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397

پنل شماره 2

محور3: دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، کتابخانه ها و ارتباطات علمی

 

دکتر زهیر حیاتی (رئیس پنل)، دکتر روح الله منوچهری، دکتر مهدی محمدی و دکتر جواد عباسپور

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر فریده عصاره (سخنران کلیدی)

نقش دانشگاه ها در برقراری ارتباطات علمی

11:40 تا 12:10

سمیرا فلسفی و دکتر محسن حاجی زین العابدینی

بررسی فعالیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه اجتماعی مندلی

12:10 تا 12:30

زینب شیرآقایی

بررسی همکاری علمی پژوهشگران ایران و ترکیه و مصر در تولید علم جهانی در حوزه فناوریهای زیست محیطی در پایگاه اسکوپوس از 2010 تا 2017

12:30 تا 12:50

فاطمه علی نژاد چمازکتی و سیده سعیده میرحق جوی لنگرودی

ترسیم نقشه ارتباط علمی نویسندگان دانشگاه تبریز طی سال­های 2007 تا 2016 در پایگاه WOS

12:50 تا 13

لیلا مظفری و سمیرا مرادی

بررسی کاربرد روش تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه ی مهارت های ارتباطی

13 تا 13:20

بازدید از موزه فرهنگ فارس

13:20 تا 13:45

نماز و ناهار

13:45 تا 15

 

 

 

 

بعد از ظهر چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397

پنل شماره 3

محور 5:   فناوری های نوین ارتباطی (شبکه های اجتماعی/علمی- رسانه های اجتماعی) و ارتباط علمی

محور 6: دسترسی آزاد و ارتباط علمی: فرصت ها و چالش ها

اعضای پنل: دکتر احمد شعبانی (رئیس پنل)، دکتر مهدیه میرزابیگی، دکتر هاجر ستوده، دکتر محمدامین عرفان منش و دکتر سعیده ابراهیمی

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر محمدرضا قانع (سخنران کلیدی)

نقش ارکان ارتباط علمی در اثربخشی پژوهش

15 تا 15:30

دکتر زاهد بیگدلی و فرزانه قنادی نژاد

تحلیل نقش شبکه­های اجتماعی در اشتراک­گذاری اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

15:30 تا 15:50

ابراهیم امامی و زهرا آسمانی

رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد کتابداران بیمارستانی شهرستان

شیراز

15:50 تا 16:10

نجمه باباغیبی ازغندی و نیره دادخواه

بررسی میزان آشنایی کتابداران با جنبش دسترسی آزاد به اطلاعات علمی، با هدف ارائۀ راهکارهایی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب: مطالعۀ موردی کتابخانه های دانشگاه فردوسی شهرستان مشهد

16:10 تا 16:30

زهره استخر و دکتر هاجر ستوده

نقش مدل دسترسی ­آزاد نویسنده ­پرداخت در جهانی­سازی علم ایران

16:30 تا 16:50

پذیرایی

16:50 تا 17:20

تور شیرازگردی

17:30 تا 20

 

صبح پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1395

پنل شماره 4

محور 5:   فناوری های نوین ارتباطی (شبکه های اجتماعی/علمی- رسانه های اجتماعی) و ارتباط علمی

 

اعضای پنل: دکتر فریبرز خسروی (رئیس پنل)، دکتر موسی یمین فیروز، دکتر عبدالرسول خسروی، دکتر ریتا رضایی

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان

دکتر کیم هولمبر (سخنران کلیدی)

علم باز و تغییر در ارتباط علمی

8:30 تا 9

دکتر کیوان کوشا

استنادهای برگرفته از وب به منظور ارزیابی گسترده تر تأثیر تحقیقات

9 تا 9:10

دکتر محمد امین عرفان منش

ارتباطات علمی در بستر رسانه­های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک بروندادهای پژوهشی بین­المللی ایران

9:10 تا 9:30

مرضیه گل تاجی و دکتر منصوره صراطی شیرازی

بررسی ارتباط علمی پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی مندلی: مطالعه موردی مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در اسکوپوس

9:30 تا 9:50

الهه حسینی و کیمیا تقی زاده میلانی

بررسی شاخص‌های آلتمتریکس بروندادهای پژوهشی حوزه " علوم سلامت" در پایگاه اطلاعات علمی SAGE

9:50 تا 10:10

فاطمه ارادی، معصومه فرامرزی بابادی و حنا ربیعی

سنجش میزان آشنایی و استفاده دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه اهواز از شبکه­های اجتماعی علمی و پژوهشی

10 تا 10:20

پذیرایی و بازدید از پوسترها

10:20 تا 10:50

 

برنامه اختتامیه: صبح پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1397

زمان

اجرای موسیقی زنده

10:50 تا 11:10

گزارش دبیر اجرایی همایش

11:10 تا 11:20

قرائت بیانیه همایش

11:20 تا 11:25

تقدیر از سخنرانان کلیدی و اعضای پنل ها

11:25 تا 11:40

تقدیر از سازمان های حامی و عوامل اجرایی همایش

11:40 تا 12

بازدید از اتوبوس موزه خاطرات

12 تا 12:30

نماز و ناهار

12:30 تا 14

تور شیرازگردی

14 تا 18

تمامی حقوق مطالب محفوظ است