سپاس از حضور گرمتان در دومین همایش ملی انجمن تحت عنوان چشم اندازهای ارتباط علمی

 

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس از حضور کلیه استادان، صاحب نظران، کتابداران و دانشجویان از سراسر کشور در دومین همایش ملی انجمن تحت عنوان چشم اندازهای ارتباط علمی که با مشارکت سازمان ها و مراکز آموزش عالی در سطح استان و ملی برگزار گردید، صمیمانه سپاسگزار می نماید. استقبال با شکوه صاحب نظران گرامی از این همایش مایه دلگرمی برگزار کنندگان شده است. بدون شک مطالب ارائه شده ذهن همه را به گِرد محورهای همایش مشغول کرده و افراد کنجکاو و علاقه مند را به گره گشایی مسائل تشویق خواهد نمود.

مطالب ارائه شده توسط سخنرانان مدعو و ارائه دهندگان شفاهی و بحث های حضوری حکایت از آن داشت که موضوعات مورد بحث در این همایش در راستای چالش ها و مسائل مترتب بر تعاملات علمی در سطح بین المللی می باشند. یک نکته را که در رابطه با همایش ها به طور کلی و این همایش به طور خاص نباید از نظر دور داشت، محقق شدن برآیند مباحث مطروحه از طرف متخصصان موضوع است که در قالب بیانیة همایش ارائه می شود. در نظر اول شاید این رویکرد را در شرایط موجود نگاه ایده آلی بپنداریم، اما باید شروع کرد زیرا سعی و نصیب با هم اتفاق می افتند. اگر نصیب ما از این تلاش ناچیز باشد، خود نقطه آغازی است برای بهتر عمل کردن. در تب و تاب رسیدن به ایده آل ها، خطا در هدف گیری و انتخاب مسیر ما را از هدف نهایی دور می کند. پس منطقی آن است که با نگاهی عقلانی و تحلیلی به بیانیه همایش، در حد توان و امکانات موجودِ در اطراف خود، در عملیاتی شدن آن هرچند محدود کوشا باشیم.

محمدرضا قانع

دبیر علمی همایش و رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری شاخه فارس

تمامی حقوق مطالب محفوظ است