تشکر از اعضاء محترم کمیته علمی و کمیته اجرایی همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی

 

سپاس داشت

با تقدیم صمیمانه ترین درودها، با توجه به برگزاری شایسته همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی که از نقطه نظر آمار شرکت کنندگان و کیفیت برگزاری از منظر ارزیابی های دریافتی تلاشی درخور تقدیر بوده است، لازم می دانم بعنوان دبیر علمی همایش و رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری شاخه فارس مراتب تقدیر و سپاس خود را نسبت به اعضاء محترم کمیته علمی و کمیته اجرایی همایش خصوصاً دبیر محترم اجرایی جناب آقای دکتر حسن مقدس زاده اعلام نمایم .امیدوارم که این عزیزان در تمام مراحل زندگی موفق و موید باشند.

بی شک هر فعالیت علمی نظام مند در گرو تلاش خردمندانه ی تمامی استادان و دلسوزان آن حوزه تخصصی است. بدین وسیله کمال تشکر و امتنان و تقدیر خود را به پاس نقش بارز و مشارکت ارزشمند تمامی شرکت کنندگان بزرگوار که اوقات گرانبهای خود را به این همایش دوروزه اختصاص دادند و از سراسر کشور مشقات سفر را متحمل شدند تا در برگزاری اثربخش و پربار همایش کمک نمایند، ابراز می دارم.

دکتر محمدرضا قانع

دبیر علمی همایش و رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس a

تمامی حقوق مطالب محفوظ است