مراتب سپاس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس را ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه هیئت مدیره دوره چهارم

 

سپاس داشت

به این وسیله مراتب سپاس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس را ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه هیئت مدیره دوره چهارم درزمینه پیشبرد اهداف انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران تقدیم می داریم. از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران در راستای دستیابی به اهداف عالیه و توسعه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران را آرزومندیم.

رشد و توسعه جامعه کتابداری ایران مدیون تلاش گسترده و عمیق استادان، مدیران و متخصصانی است که دانش، تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی قرار داده اند.

دکتر محمدرضا قانع

رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس

تمامی حقوق مطالب محفوظ است