پیام جناب آقای دکتر جعفر مهراد به مناسبت انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن کتابداری فارس

پیام جناب آقای دکتر جعفر مهراد چهره ماندگار علم اطلاعات و دانش شناسی کشور و بنیانگذار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به مناسبت انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن کتابداری فارس


انتخاب اعضای جدید هیات مدیره انجمن کتابداری شاخه فارس را تبریک می گویم. این انجمن در دوره های قبل به ویژه در دوره اخیر فعالیت های علمی و حرفه ای مناسب و درخور توجهی را به جامعه علمی فراهم آورد. گرچه محل این نوع اقدامات ارزنده علمی شیراز بود، اما وسعت عمل آن کلان و گاهی در چند مورد پوشش وسیع ملی داشت. به یقین موفقیت این نوع برنامه ها به شدت و رهبری و سازماندهی امور وابسته است. به اعتقادم پشتوانه عملی برنامه ها و خدمات موفقیت آمیز انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه فارس به همکاری جمعی هیات مدیره بر می گردد که در راس آن جناب آقای دکتر محمد رضا قانع با استفاده بهینه از امکانات محلی و استعدادهای فردی اعضای هیات مدیره وظایف خود را به نکویی انجام داده است. همکاری، هماهنگی و همفکری اعضای هیات مدیره انجمن کتابداری شاخه فارس گرچه هرکدام به الزامات خاص خود نیاز دارد و قابل تقدیر است، اما قدر مسلم این که کار جمعی این عزیزان در مجموع باعث اقزایش بهره وری، بهبود امور و تشویق جامعه - از کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرفته تا کتابخانه‌های عمومی، دانشگاهی و تخصصی - به مشارکت بیشتر در برنامه های متنوع انجمن کتابداری شاخه فارس شده است. اکنون انجمن کتابداری شاخه فارس ساختارهای محکم و توانمندی بوجود آورده است که مهمتر از همه می توان به نهادسازی، آموزش، تقویت توان و قابلیت های کتابداران و به ظن قوی به رسمیت شناخته شدن انجمن توسط بسیاری از سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان فارس اشاره کرد که راه را برای همکاری های متقابل علمی و ارتباطاتی هموار کرده است. ارتباطات انجمن با سازمان های کتابداری، مو سسات علمی و دستگاه های اجرایی استان برای رسیدن به اهداف و خواسته های انجمن عاملی است تاثیرگذار که انجمن کتابداری شاخه فارس با ثبات و استقامت به این موفقیت نایل شده است. اطمینان دارم که در دوره جدید و با ورود اعضای جدید به جمع هیات مدیره، فعالیت های این انجمن با پشتوانه ای که در سطح استان فارس دارد پربارتر و از ثمرات آن نه تنها کتابداران و کارشناسان علم اطلاعات، بلکه به واسطه آن استفاده کنندگان از کتابخانه‌های مختلف استان و استان های همجوار بهره مند خواهند شد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است