انجمن کتابداری فارس عضو ستاد استانی جشنواره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان فارس

 

انجمن کتابداری فارس عضو ستاد استانی

جشنواره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان فارس

محمد رضا قانع از طرف انجمن کتابداری شاخه فارس بنا به دعوت مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در جلسه بررسی راهکارهای گسترش و توسعه کتاب و کتابخوانی از طریق جشنواره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان که با حضور 24 سازمان که در اداره کل آموزش و پرورش استان تشکیل شده بود، شرکت نمود. در این جلسه پس از استماع گزارش فعالیت های اجرا شده توسط باشگاه، افراد شرکت کننده نقطه نظرات خود را بیان نمودند. قانع در این رابطه نظرات انجمن شاخه فارس را بیان نمود و اشاره داشت که سازمان های متولی از انجام فعالیت های جزیره ای خودداری نمایند و برای این منظور شورایی متشکل از تمام سازمان های مربوطه در زمینه گسترش و توسعه فرهنگ مطالعه تشکیل شود که مورد استقبال قرار گرفت. از طرفی پیشنهاد شد که آموزش و پرورش این مهم را در مقاطع اولیه تحصیلی مورد توجه جدی قراردهد و انجمن برای کمک و همفکری در این زمینه اعلام آمادگی نمود. از طرفی بیان شد انجمن شاخه فارس بر این اعتقاد است که اتحادیه کتابفروشان با ارائه طرح های قابل اجرا فعالیت های مؤثری در این زمینه انجام دهد. در نهایت از فرصت استفاده شد و مسئله احیای پست کتابدار در مدارس هر چند که یک موضوع قابل پیگیری در سطح کلان است، از طرف انجمن پیشنهاد گردید که مورد توجه قرار گرفت. در پایان مقرر شد از طرف انجمن کتابداری شاخه فارس تعدادی از کتابداران به منظور پیشرفت و توسعه باشگاه به دبیر جشنواره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان فارس معرفی شوند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است