نشست تخصصی انجمن کتابداری فارس با کتابداران کتابخانه های تخصصی

 

نشست تخصصی انجمن کتابداری فارس با  کتابداران کتابخانه های تخصصی

اولین نشست تخصصی انجمن کتابداری فارس با محوریت ضرورت سازماندهی در کتابخانه های تخصصی با کتابداران کتابخانه های تخصصی شیراز برگزار شد

 

اولین نشست تخصصی انجمن کتابداری شاخه فارس با کتابداران کتابخانه های تخصصی شیراز روز پنجشنبه 19 مهر ماه از ساعت 9 لغایت 11 در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با عنوان ضرورت سازماندهی در کتابخانه های تخصصی با ریاست جناب آقای دکتر زهیر حیاتی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز برگزار گردید. ایشان در ابتدا به روند تاریخی و شکل گیری کتابخانه های تخصصی اشاره داشتند و اولین فعالیت ها را در این رابطه در حوزه های پزشکی، داروسازی، صنعت و تجارت بر شمردند. در ادامه موضوع وضعیت موجود کتابخانه های تخصصی و نگرانی از آینده این نوع کتابخانه ها مطرح گردید. در این رابطه بیان شد که کتابخانه تخصصی، پیوستة یک سازمان است و مدیران سازمان ها زمانی به کتابخانه ها توجه می کنند که یا خود صاحب تجربه در این رابطه بوده و یا صاحب کتابخانه با مجموعة بزرگی باشند. سپس به نقش کتابداران به عنوان نیروهای توسعه گر در مقابل نیروهای ایستایی در کتابخانه های تخصصی اشاره گردید. رئیس نشست بیان کرد برای اینکه کتابدار در چرخه اطلاعات در کتابخانه تخصصی قرار گیرد، ابتدا باید سازمان را شناسایی کند. برای این شناسایی باید از طریق استقراء، قیاس صورت پذیرد و در نهایت اجزاء سازمان و با هدف ورود به چرخه اطلاع رسانی تخصصی، سازمان مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور کتابدار در سازمان باید صاحب اطلاعات با ارزش باشد که بستگی به ویژگی های شخصیتی و تخصصی او دارد. بنابراین، برخورد فعال کتابدار و شناخت از ساختار سازمانی برای جمع آوری اطلاعات پایه اهمیت ویژه دارد.

در ادامه نشست کتابداران کتابخانه های تخصصی نقطه نظرات خود را در خصوص وضعیت موجود کتابخانه های تخصصی و همچنین کتابخانه محل خدمت خود به طور خاص بیان داشتند. در پایان نشست مسائل روبروی کتابداران و کتابخانه های تخصصی به شرح زیر ارائه گردید.

-چگونگی دوره آموزشی در رابطه با حوزه تخصصی سازمان برای کتابداران

-تفاوت مشکلات پیش روی کتابداران کتابخانه های تخصصی با کتابداران دیگر کتابخانه ها

-آیا کتابخانه های تخصصی در مجموعة خود می توانند کتاب های غیر تخصصی از جمله رمان فراهم سازی نمایند؟

-آیا کتابداران کتابخانه های تخصصی در سازمان باید عضو کمیته های تخصصی باشند؟

-دغدغه های دیجیتالی شدن منابع کدامند؟

-با وجود اینکه مجموعه سازی در این نوع کتابخانه ها به طور مشخص بر اساس نیاز سنجی جامعه هدف می باشد، بسیاری از منابع مورد استفاده قرار نمی گیرند.

-بستر نرم افزاری واحد و استاندارد برای کتابخانه های تخصصی به منظور اشتراک منابع، امانت بین کتابخانه ای و دانش مورد نیاز است. در این راستا ایجاد شبکه کتابخانه های تخصصی مورد تاکید قرار گرفت.

کتابداران کتابخانه های تخصصی شیراز با برگزاری منظم این نشست به منظور حصول نتیجه و ارتباط و پیوند بین کتابخانه ها و ایجاد پیوند (لینک) متقابل این نوع کتابخانه ها با یکدیگر و با وبگاه انجمن تأکید داشتند.  

تمامی حقوق مطالب محفوظ است