تمدید تفاهم نامه همکاری انجمن کتابداری شاخه فارس و اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس

تمدید تفاهم نامه همکاری انجمن کتابداری شاخه فارس و اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس

با عنایت به رسالت اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس در زمینه ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه مفید و نیز جایگاه انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس در سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و حمایت از برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی در راستای توانمند سازی افراد جامعه بویژه کتابداران و نظر به اینکه در سال های اخیر همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی فارس و انجمن کتابداری شاخه فارس در پیشبرد اهداف مورد نظر مؤثر بوده است، تفاهم نامه همکاری به مدت دو سال دیگر تمدید شد. کلیت اهداف این تفاهم نامه به قرار زیر است:

1. همکاری و ارائه خدمات در زمینه های علمی، پژوهشی و آموزشی

2. همکاری در برگزاری همایش های علمی، کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و دیگر حوزه های علمی مرتبط

3. بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه طرفین برای گسترش و بهینه سازی ارائه خدمات

4. همکاری در ترویج فرهنگ مطالعه با استفاده از شیوه های نوین

تمامی حقوق مطالب محفوظ است