گزارش بازدید هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس از مجتمع آموزشی علم و زندگی

 

گزارش بازدید هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس

از مجتمع آموزشی علم و زندگی

در راستای سیاست های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس مبنی  بر بازدید از امکانات کتابخانه های مختلف، اعضای هیئت مدیره انجمن روز دوشنبه یکم بهمن ماه 1397 از کتابخانه و امکانات آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزشی علم و زندگی شیراز بازدید نمودند. در این بازدید ابتدا جلسه ای با مدیریت مجتمع برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر قانع به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن محورهای فعالیت انجمن را تشریح نمودند و در ادامه نیز مدیر مجتمع آموزشی علم و زندگی نیز به معرفی مجتمع و بخش ها و فعالیت های فوق برنامه آن پرداختند و ابراز علاقه خود را نسبت به همکاری با انجمن در راستای توانمندسازی نیروی انسانی، دانش آموزان و تقویت کتابخانه ابراز نمودند. در این جلسه مقرر گردید که انجمن محورهای همکاری خود از جمله برگزاری کارگاه ها، سخنرانی ها، خدمات مشاوره ای و غیره را با مجتمع از طریق نامه ای رسمی به مدیر مجتمع اعلام نماید تا در برنامه های آتی مجتمع آموزشی قرار گیرد. پس از جلسه اعضای هیئت مدیره بازدیدی از امکانات آموزشی و پژوهشی مجتمع به ویژه کتابخانه به عمل آوردند

این مجتمع علاوه بر فضای آموزشی از امکاناتی همچون: کتابخانه، آزمایشگاه، سالن اجتماعات، سالن ورزشی، مرکز مشاوره، واحد فناور، سالن کارگاه برخوردار می باشد. نکته جالب اختصاص زنگ مطالعه و همچنین زنگ مهارت های زندگی در برنامه هفتگی تمامی مقاطع تحصیلی مجتمع آموزشی بود. مجموعه کتابخانه مجتمع با داشتن 5 هزار جلد کتاب و با بهره گیری از یک نیروی انسانی به دانش آموزان و خانواده آن ها خدمات ارائه داده و از طرق مختلف از جمله برگزاری مسابقات کتابخوانی سعی در جذب دانش آموزان به کتابخانه را دارد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است