گزارش دهمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس

 

گزارش دهمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس

دهمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس روز پنجشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1397 با حضور اعضای محترم هیئت مدیره برگزار گردید. در این جلسه پس از صحبت های پیش از دستور جلسه محمدرضا قانع رئیس هیئت مدیره، حسن مقدس زاده دبیر انجمن به گزارش فعالیت های انجام شده در یک ماه گذشته پرداخت. پس از آن اعضای هیئت مدیره درخصوص دستورهای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی بدین شرح اخذ گردید: برگزاری چهارمین نشست تخصصی با موضوع شبکه های اجتماعی و خانواده در روز پنجشنبه 2 اسفندماه 1397 از ساعت 10 الی 12 در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در هفته آخر بهمن ماه، تقدیر از کتابداران و اساتید بازنشسته علم اطلاعات و دانش شناسی چهار استان فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر همراه با مجمع عمومی انجمن در روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398 در سالن سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، تعیین موضوع رضایت شغلی کتابداران برای شماره زمستان خبرنامه الکترونیکی انجمن، تصویت و مشارکت در طرح همکاری با امیراکتاب جهت برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان جمعه های سفید و همچنین تعیین محورهای همکاری با مجتمع آموزشی علم و زندگی از طریق ساماندهی کتابخانه مجتمع و برگزاری کارگاه هایی برای اولیاء و دانش آموزان مجتمع.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است