گزارش یازدهمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس

 

گزارش یازدهمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس

یازدهیمن جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری که در واقع اولین جلسه در سال 1398 بود روز شنبه 17 فروردین ماه سال جاری در دفتر انجمن برگزار گردید. طبق مصوبات جلسه مقرر گردید روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه مصادف با بزرگداشت مقام معلم، مراسم تقدیر از کتابداران و اساتید بازنشسته با عنوان فرصت های بعد از بازنشستگی همراه با مجمع عمومی انجمن در سالن سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس از ساعت 8:30 لغایت 11:30 برگزار گردد. همچنین مصوب گردید در این مراسم ضمن گزارش عملکرد یکساله انجمن از سوی رئیس هیئت مدیره انجمن و ذکر تجربیات توسط کتابداران بازنشسته؛ پنلی تخصصی با موضوع فرصت های بعد از بازنشستگی برگزار گردد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است