نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فراخوان شماره چهارم خبرنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 29
گزارش دهمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 25
گزارش بازدید هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس از مجتمع آموزشی علم و زندگی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 21
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی EndNote نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 30
گزارش برگزاری کارگاه هنر و علم ارتباطات موثر نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 31
گزارش برگراری سومین نشست تخصصی انجمن کتابداری شاخه فارس با عنوان ارتباط علمی: دسترسی آزاد و نشر نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 33
کارگاه آموزشی END NOTE نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 42
کارگاه آموزشی "هنر و علم ارتباط موثر" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 41
نشست تخصصی ارتباط علمی: نشر و دسترسی آزاد با حضور اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 40
فراخوان شماره سوم خبرنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 22

تمامی حقوق مطالب محفوظ است