نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام جناب آقای دکتر جعفر مهراد به مناسبت انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن کتابداری فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 65
مراتب سپاس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس را ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه هیئت مدیره دوره چهارم نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 52
تشکر از اعضاء محترم کمیته علمی و کمیته اجرایی همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 49
گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات پنجمین دوره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 75
بیانیه همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 65
سپاس از حضور گرمتان در دومین همایش ملی انجمن تحت عنوان چشم اندازهای ارتباط علمی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 59
امکان حضور آنلاین در همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 77
برنامه زمانبندی همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 132
انتخابات پنجمین دوره انجمن شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 70
فراخوان عضویت در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 66

تمامی حقوق مطالب محفوظ است