نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابتکارات یک کتابخوان کوچک شیرازی برای ترویج کتابخوانی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 782
ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 589
تمدید مهلت ارسال مقالات همایش ملی "نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه علم" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 716
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار پژوهیار نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 617
فراخوان عمومی جهت ارسال تجربیات نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 638
کانال اطلاع رسانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه فارس در تلگرام نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 916
تبریک به خانواده علمی و اجرایی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات توسط انجمن شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 684
دومین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی استان فارس برگزار شد نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 687
گزارش کارگاه "داوری مقالات علمی پژوهشی: چالش ها، روش ها و راهکارها" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 1097
حامیان همایش "نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه علم" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 719

تمامی حقوق مطالب محفوظ است