نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
سخنرانی های افتتاحیه کنگره ایفلا 2018 کوالالامپور مالزی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 52
گزارش پنجمین جلسه هیئت مدیره و بازدید از کتابخانه عمومی بهمن بیگی نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 76
دعوت جهت مشاهده مستند توران خانم‎ نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 55
بازدید انجمن کتابداری فارس از کتابخانه تخصصی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 46
همکاری بین انجمن کتابداری فارس و کتابفروشی امیراکتاب نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 51
بازدید انجمن کتابداری فارس از کتابخانه یار مهربان نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 267
جلسه هیات مدیره انجمن کتابداری فارس با ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر شیراز نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 43
نامه انجمن (خبرنامه انجمن کتابداری فارس) نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 49
چهارمین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 33
سومین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس نوشته شده توسط زهرا شاه نظر نژاد خالصی 69

تمامی حقوق مطالب محفوظ است